• info@trajectvol.nl
  • (073) 644 79 57

Cliënt- en medewerkers tevredenheidsonderzoek Trajectvol

Trajectvol heeft in 2020 een cliënt- en medewerkers tevredenheidsonderzoek uit laten voeren door Mobers Advies. Het onderzoek vond plaats d.m.v. schriftelijke vragenlijsten aan de cliënten en onze medewerkers.

Trajectvol wil alle cliënten  en medewerkers weer hartelijk bedanken voor hun medewerking aan deze tevredenheidsonderzoeken. We vinden het erg belangrijk om te weten hoe cliënten en medewerkers over ons en onze werkwijze denken. Alleen zo kunnen we onze dienstverlening verbeteren waar dat nodig is.

Enkele belangrijke cijfers zijn:

  • 55,4 % van de cliënten heeft de vragenlijst ingevuld.
    • 97% van de medewerkers heeft de vragenlijst ingevuld
  • Het rapportcijfer van de cliënten voor Trajectvol was gemiddeld een 8,4.
    • Het rapportcijfer van de medewerkers voor de organisatie Trajectvol was gemiddeld een 8,2

Het rapportcijfer van 8,4 van de cliënten komt tot stand door een weging op de volgende punten:

a. Benaderingswijze
b. Eigen regie
c. Begeleiding en ondersteuning
d. Kennis en vaardigheden

Het rapportcijfer van 8,2  van de medewerkers komt tot stand door een weging op de volgende punten:

a. Inhoud van het werk
b. Werkbelasting
c. Arbeidvoorwaarden
d. Arbeidsomstandigheden
e. De organisatie

Met deze cijfers zijn wij natuurlijk zeer tevreden! Onze trajectbegeleiders worden gezien als deskundige medewerkers, die helpen bij de problemen/beperkingen van de cliënt, zich houden aan gemaakte afspraken en goed luisteren. De cliënten worden geholpen bij het leren van nieuwe dingen en voelen zich veilig bij hun trajectbegeleider.

Trajectvol is verheugd met de twee onderzoeksresultaten, waaruit blijkt dat de visie die wij nastreven ook daadwerkelijk zo door onze cliënten en medewerkers wordt ervaren. Wij zullen dit de aankomende jaren, ook gezien de huidige ontwikkelingen binnen de zorg, proberen te continueren.