• info@trajectvol.nl
  • (073) 644 79 57

Missie & Visie

Missie

Trajectvol is een maatschappelijk zeer betrokken onderneming. Zij heeft oog voor de belangen van de samenleving naast de belangen van mensen ín die samenleving. Een samenleving waarin kwetsbare mensen steeds minder aansluiting (kunnen) vinden op hun omgeving waarin geleefd en gewerkt wordt.


Trajectvol biedt gespecialiseerde begeleiding, dagbesteding en wonen op maat aan mensen met psychische, psychosociale en lichamelijke/verstandelijke beperkingen.


Zorg dichtbij, waarbij zelfregie voorop staat.


Trajectvol blijft deze missie uitvoeren door haar medewerkers en organisatie blijvend te ontwikkelen. Een flexibele organisatie waardoor ruimte en creatieve inzet gegarandeerd wordt om alles in het werk te stellen om dat te bereiken wat in het vermogen van de cliënt ligt.

Visie

Onze kernwaarden, respectvol – talentvol – begripvol, zijn tevens onze drijfveren die ervoor zorgen dat we ons werk elke dag weer zo goed mogelijk en met plezier blijven doen. We zijn betrokken en onze medewerkers zoeken proactief de samenwerking met anderen op, binnen en buiten de eigen organisatie. Onze cliënten, hun naasten, collega’s en andere partijen kunnen erop rekenen dat wij de meest passende dienstverlening bieden.

Het motto van Trajectvol: Trajectvol werkt veilig, grensverleggend en respectvol!

„Gewoon waar het kan, speciaal waar nodig.”