• info@trajectvol.nl
  • (073) 644 79 57

Begeleiding

Ambulante begeleiding

De ambulante begeleiding vanuit Trajectvol is gericht op alle leefgebieden en word geboden in jou eigen vertrouwde omgeving. Of het nu gaat om boodschappen doen, het huishouden op orde brengen, administratie bijhouden of het hebben van een zinvolle dagbesteding.

Soms lukt het niet om dit allemaal op eigen kracht te doen. Het op orde brengen van de randvoorwaarden in het dagelijks leven stel je samen met je trajectbegeleiding vast in het begeleidingsplan. Hierbij staat jou hulpvraag centraal en werken we samen aan het versterken van de zelfredzaamheid en de eigen regie.

De begeleiding is er op gericht om jou inzichten, praktische adviezen en handvatten aan te reiken zodat patronen zichtbaar worden en waar mogelijk verandering plaats kan vinden.

Heb je interesse in de begeleiding die wordt aangeboden? Meld je dan aan bij Trajectvol.

„Er staat altijd iemand naast je die achter je staat.”

Behandeling & Diagnostiek

Ga je door een moeilijke periode? Krijg je geen grip op de zaken die je op jouw pad tegenkomt?

Heb jij naast begeleiding ook behandeling, dan kan de trajectbegeleider van Trajectvol hierop aansluiten. Samen zet je de geleverde adviezen om in de dagelijkse praktijk of sluit de trajectbegeleider aan bij het behandeltraject als brugpersoon. Het oefenen en inslijten van de aangeleerde vaardigheden gebeurd door middel van herhaling en methodische interventies. Waar nodig kan er gebruik worden gemaakt van de verschillende trainingsmodules. Hierdoor zijn wij in staat om jou effectief een steuntje in de rug te geven om de regie over je eigen leven terug te krijgen.

Vanuit Trajectvol is er een samenwerking met het expertiseteam, centrum 2020 voor behandeling en diagnostiek.