• info@trajectvol.nl
  • (073) 644 79 57

Wonen

Trajectvol Wonen

Trajectvol heeft de afgelopen jaren de woonbegeleiding op ambulante basis geboden binnen de regio. De vraag om woonbegeleiding meer gecentraliseerd te bieden werd steeds groter. In samenwerking en op initiatief van meneer en mevrouw Lips, het bouwbedrijf Steenbergen en Brabant Wonen hebben wij hier door middel van 2 woonprojecten gehoor aan kunnen geven.

Bij Trajectvol wonen is de woonbegeleiding gericht op alle levensgebieden waarbij jouw zorgvraag centraal staat. Hierbij is het uitgangspunt: “gewoon waar het kan, speciaal waar nodig”. Doelen waar je aan wil werken worden met jou geformuleerd in je eigen begeleidingsplan. Trajectvol biedt de mogelijkheid tot het wonen in een 24-uurs setting, locatie Mariapark en begeleid wonen, locatie Pastorietuin in Berlicum.

„Grote veranderingen komen tot stand door kleine stapjes te nemen in de richting van je doel.”

Locatie Mariapark

Oktober 2020 is een 24-uurs setting gerealiseerd voor jongeren met een blijvende en langdurige zorgvraag. Deze passende woonzorg wordt geboden aan jongeren met een ASS en/of een (licht) verstandelijke beperking en ook aan jongeren die meervoudig gehandicapt zijn.

Wooninitiatief “Mariapark” is gehuisvest aan het Patronaatspad 19 in Berlicum, naast de pastorie, en biedt ruimte aan 7 woonzorgplekken. Iedere bewoner beschikt over een eigen slaapkamer en douche en wasgelegenheid. De overige ruimtes worden met elkaar gedeeld. Daarnaast zijn er ook nog 2 appartementen waar zorgvragers wonen, zij kunnen waar nodig terugvallen op de begeleiding in het woonhuis. De begeleiding en zorg wordt voor alle bewoners vastgelegd in het begeleidingsplan.

Trajectvol Zorg biedt begeleiding aan de zorgvragers en heeft als uitgangspunt: samenwonen als in een gezin en streven naar een warme sfeer. Waarbij veiligheid, vertrouwen en gezelligheid centrale thema’s zijn. Op deze manier ontstaat er een klimaat waarin iedereen zich geaccepteerd voelt en zich optimaal kan ontwikkelen.

Locatie Pastorietuin

De bouw van het appartementencomplex “de Pastorietuin” in Berlicum is al gestart. Op de bovenste verdieping van dit complex zijn 9 appartementen en 1 ontmoetingsruimte bestemd voor Trajectvol. In deze appartementen komen jongeren zelfstandig te wonen met ambulante begeleiding vanuit onze professionals.

Trajectvol zorg biedt deze begeleiding en richt zich met name op de behoefte van elke individuele bewoner zodat maatwerk kan worden geboden, afgestemd op de hulpvraag. Dit wordt voor alle bewoners vastgelegd in het begeleidingsplan.