• info@trajectvol.nl
  • (073) 644 79 57

Vragen of klachten

Alle medewerkers van Trajectvol Zorg proberen u zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het gebeuren dat u hier niet tevreden over bent. U kunt ons dat dan laten weten. Trajectvol gaat ervan uit dat u, wanneer u het ergens niet mee eens bent, dit eerst kenbaar maakt aan een van onze begeleiders.

Maar u kunt voor uw klacht of vraag ook de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Trajectvol Zorg inschakelen. Stuur uw vraag of klacht naar klachtenfunctionaris@trajectvol.nl of schriftelijk naar postadres:

Trajectvol Zorg
T.a.v. Klachtenfunctionaris
Hoogstraat 164
5258 BG Berlicum

U krijgt vervolgens te horen wat de volgende stappen zijn. Indien u vindt dat de klacht of vraag niet naar volle tevredenheid is afgehandeld, kunt u vervolgens het Klachtenloket Zorg inschakelen. 

Zij zijn op werkdagen te bereiken op telefoonnummer 070-3105392 en via de website https://www.degeschillencommissiezorg.nl/clienten/klacht-indienen/

Tot slot is er nog de Geschillencommissie. Ook hier kunt u uw klacht indienen, als de eerdere klachtenafhandeling voor u onvoldoende was. Uw klacht wordt dan een geschil. Een onpartijdige, deskundige commissie beoordeelt uw geschil en u ontvangt een bindende afspraak. Dat betekent dat u en wij ons aan die afspraak moeten houden en niet in hoger beroep tegen de uitspraak kunnen gaan. Voor meer informatie hierover kijkt u op: https://www.degeschillencommissiezorg.nl