• info@trajectvol.nl
  • (073) 644 79 57

Trajectvol is een ISO gecertificeerde instelling die betrokkenheid koppelt aan professionaliteit. In onze begeleiding en dagbesteding staan we voor ‘zorg dichtbij, waarbij zelfregie voorop staat’.

Als organisatie doen we er alles aan om een zo kwalitatief mogelijke zorg te bieden. Hiervoor maken wij gebruik van een kwaliteitshandboek waar alle processen beschreven staan. Dit handboek wordt jaarlijks, of zo nodig eerder, bijgesteld door de  kwaliteitsmedewerker op basis van de laatste wet- en regelgeving. Wij laten ons hierbij ondersteunen door een interne auditor. Door middel van een vooraf vastgestelde cyclus / thema worden onze processen, formulieren, dossiervorming nagelopen. Op basis van zijn bevindingen passen we deze aan.

Jaarlijks worden wij door DVN-GL door middel van een audit gecontroleerd. Hierbij worden net als door de interne auditor de processen, formulieren en dossiervorming nagelopen volgens de laatste richtlijnen. Door middel van gesprekken met directie, kwaliteitsmedewerker, een aantal medewerkers brengen zij een rapport uit met aanbevelingen. Deze aanbevelingen verwerken wij in ons kwaliteitshandboek en koppelen dit terug naar alle medewerkers binnen de organisatie.

Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017 – 2022

Sinds november 2020 is Trajectvol een gecontracteerde zorgaanbieder voor cliënten die onder de Wet Langdurige Zorg vallen. Voor deze cliënten hanteren we de afspraken uit het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017 -2022. Dit kwaliteitskader heeft 3 belangrijke bouwstenen. Het maakt duidelijk wat cliënten mogen verwachten van de zorg. Het helpt medewerkers om de kwaliteit van zorg te verbeteren en het helpt leidinggevenden bij het leveren van goede zorg.

Jaarlijks zal Trajectvol een kwaliteitsrapport schrijven met daarin alle informatie die te maken heeft met de kwaliteit van zorg en van verhalen van cliënten en medewerkers. In dit rapport worden 3 vragen beantwoord:

  • Wat gaat goed?
  • Wat kan beter?
  • En hoe gaan we dat verbeteren?

Dit rapport wordt besproken met het management, de cliëntenraad en raad van toezicht. Met dit rapport leggen we als organisatie verantwoording af aan het zorgkantoor en de Inspectie Gezondheidszorg. 1 keer per 2 jaar bespreken we het kwaliteitsrapport met 2 of meer deskundigen van buiten onze organisatie.

Het rapport moet elk jaar voor 1 juni klaar zijn en kan bij de organisatie opgevraagd worden.