• info@trajectvol.nl
  • (073) 644 79 57

Trajectvol is een ISO gecertificeerde instelling die betrokkenheid koppelt aan professionaliteit. In onze begeleiding en dagbesteding staan we voor ‘zorg dichtbij, waarbij zelfregie voorop staat’.

Als organisatie doen we er alles aan om een zo kwalitatief mogelijke zorg te bieden. Hiervoor maken wij gebruik van een kwaliteitshandboek waar alle processen beschreven staan. Dit handboek wordt jaarlijks, of zo nodig eerder, bijgesteld door de  kwaliteitsmedewerker op basis van de laatste wet- en regelgeving. Wij laten ons hierbij ondersteunen door een interne auditor. Door middel van een vooraf vastgestelde cyclus / thema worden onze processen, formulieren, dossiervorming nagelopen. Op basis van zijn bevindingen passen we deze aan.

Jaarlijks worden wij door DVN-GL door middel van een audit gecontroleerd. Hierbij worden net als door de interne auditor de processen, formulieren en dossiervorming nagelopen volgens de laatste richtlijnen. Door middel van gesprekken met directie, kwaliteitsmedewerker, een aantal medewerkers brengen zij een rapport uit met aanbevelingen. Deze aanbevelingen verwerken wij in ons kwaliteitshandboek en koppelen dit terug naar alle medewerkers binnen de organisatie.

Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg 2023-2028

Sinds november 2020 is Trajectvol een gecontracteerde zorgaanbieder voor cliënten die onder de Wet Langdurige Zorg vallen. Voor deze cliënten hanteren we de afspraken uit het Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg 2023-2028.

Dit kwaliteitskompas omvat 4 belangrijke bouwstenen. Het maakt duidelijk wat cliënten mogen verwachten van de zorg. Het helpt medewerkers om de kwaliteit van zorg te verbeteren en het helpt leidinggevenden bij het leveren van goede zorg.

Vanuit dit kwaliteitskompas wordt er 1 keer per 2 jaar een uitgebreid kwaliteitsbeeld geschreven door de Trajectvol met daarin alle informatie die te maken heeft met de kwaliteit van zorg aangevuld met verhalen en ervaringen van cliënten en medewerkers.

Binnen de verschillende bouwstenen worden 3 vragen beantwoord:

  • Wat gaat goed?
  • Wat kan beter?
  • En hoe gaan we dat verbeteren?

Dit kwaliteitsbeeld wordt besproken met het management, medewerkers, cliënten(raad) en met de Raad van Commissarissen. 1 keer per 2 jaar nodigen we een andere organisatie uit om een kijkje te nemen in onze keuken en te leren van elkaar. Daarnaast leggen we met het kwaliteitsbeeld als organisatie verantwoording af aan het zorgkantoor en de Inspectie Gezondheidszorg..

Het rapport moet elk jaar voor 1 juni openbaar gepubliceerd zijn op de website en kan bij de organisatie opgevraagd worden.