• info@trajectvol.nl
  • (073) 644 79 57

Smaakvol Eten & Drinken

Iedere ochtend opstaan om naar het werk te gaan, meedoen en ervaren dat je er bij hoort, dat je waardevol bent. Dat wil toch iedereen. Smaakvol biedt mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking de kans om zinvol en waardevol bezig te zijn.

Smaakvol is een bijzonder, dynamisch restaurant waar we zorg en horeca op een unieke wijze combineren.

Smaakvol wordt grotendeels gerund door mensen met een beperking. Zij werken mee binnen alle aspecten van het restaurant. Hierdoor kunnen ze deelnemen aan de maatschappij. Onze doelstelling is het bieden van leerwerkplekken en dagbesteding, maar vooral samen met plezier Smaakvol runnen!

Smaakvol staat altijd open voor nieuwe enthousiaste medewerkers die een zinvolle dagbesteding of leerwerkplek zoeken. Ben je of ken je iemand die een leuke uitdaging zoekt in de horeca, al dan niet in combinatie met een opleiding, neem dan contact op met het team van Smaakvol.

Meer informatie is te vinden via onderstaande knop

Begeleiding

De individuele (ambulante) begeleiding die vanuit Trajectvol geboden wordt is gericht op alle leefgebieden. Professionele aandacht en zorg voor de individuele hulpvraag staan hierbij centraal. De begeleiding is gericht op het behoud van zelfregie enerzijds en het ontlasten van de mantelzorgers anderzijds. Waar nodig zal ook gebruik worden gemaakt van ketenzorg. Het op orde brengen van de randvoorwaarden in het dagelijkse leven wordt in een begeleidingsplan vastgesteld en doelgericht opgevolgd. Het oefenen en inslijten van de aangeleerde vaardigheden gebeurt door middel van herhaling en methodische interventies. De gezins- ouder -en/of partnerbegeleiding is erop gericht jou als ouder/partner inzichten, praktische adviezen en handvatten aan te reiken zodat patronen zichtbaar worden en waar mogelijk verandering plaats kan vinden.
 Heb je interesse voor de dagbesteding, en/of de begeleiding die aangeboden wordt

Heb je interesse voor de dagbesteding, en/of de begeleiding die aangeboden wordt

meld je dan aan bij Trajectvol.