Vragen of klachten

Alle medewerkers van Trajectvol Zorg proberen u zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het gebeuren dat u hier niet tevreden over bent. U kunt ons dat dan laten weten. Trajectvol gaat ervan uit dat u, wanneer u het ergens niet mee eens bent, dit eerst kenbaar maakt aan een van onze begeleiders. Maar u kunt voor uw klacht of vraag ook de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Trajectvol Zorg inschakelen. Dit is mevrouw Gerda Geesken. Stuur uw vaag of klacht naar mailadres klachtenfunctionaris@trajectvol.nl  of schriftelijk naar postadres:

  • Trajectvol Zorg
  • T.a.v. Klachtenfunctionaris
  • Sassenheimseweg 58
  • 5258 HL Berlicum

U krijgt vervolgens van haar te horen wat de volgende stappen zijn.

Indien u vindt dat zij de klacht of vraag niet naar volle tevredenheid afhandelt, kunt u vervolgens het Klachtenloket Zorg inschakelen.  Zij zijn, op werkdagen, te bereiken op telefoonnummer 070-3105392 en via de website https://www.degeschillencommissiezorg.nl/clienten/klacht-indienen/

Tot slot is er nog de Geschillencommissie. Ook hier kunt u uw klacht indienen, als de eerdere klachtenafhandeling voor u onvoldoende was. Uw klacht wordt dan een geschil. Een onpartijdige, deskundige commissie beoordeelt uw geschil en u ontvangt een bindende afspraak. Dat betekent dat u en wij ons aan die afspraak moeten houden en niet in hoger beroep tegen de uitspraak kunnen gaan. Voor meer informatie hierover kijkt u op: https://www.degeschillencommissiezorg.nl 

geeft richting