Wonen & Werken

 

Ambulante woonbegeleiding:
De woonbegeleiding wordt op maat afgestemd. De woonbegeleiding kan zich richten op het voorkomen van een (sociaal) isolement, bieden van structuur, maken van een (week)planning, organiseren van het huishouden, het op orde brengen en houden van de (financiƫle) administratie, zoeken naar en bieden van zinvolle dagbesteding, en/of gebruik maken van activiteiten die zich richten op maatschappelijke participatie.
De trajectbegeleider brengt dit gehele traject samen met jou in kaart. Dit plan vormt de basis voor de begeleiding en zal dan ook regelmatig geƫvalueerd en bijgesteld worden.

Woontraining:
Wil je zelfstandig gaan wonen maar weet je niet wat hier bij komt kijken of woon je zelfstandig, maar loopt dit niet geheel naar wens, dan is de woontraining van Trajectvol mogelijk iets voor jou.
Trajectvol heeft samen met de auteur van het boek ‘Hoe werkt dat’ een woontraining ontwikkeld. Het doel van deze training is het geven van inzichten en bevorderen van zelfstandigheid en zelfredzaamheid. De training is praktisch ingericht, zodat het geleerde makkelijker omgezet kan worden naar de dagelijkse praktijk. De woontraining kan zowel in groepsverband als individueel gevolgd worden.

Werken
Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt verdienen ook kansen om hun talenten te ontwikkelen.
De trajectbegeleider zoekt samen met jou naar jouw talenten, ondersteunt je bij gesprekken bij de diverse instanties en helpt jou zoeken naar dat plekje op de arbeidsmarkt waar je je prettig voelt. Trajectvol werkt hierin samen met re-integratiebedrijven of onderhoudt contacten met gemeentes in het kader van de participatiewet.

geeft richting