DE CLIËNTENRAAD IS OPZOEK NAAR JOU!:

Lijkt het jou, of je vertegenwoordiger het leuk om lid te worden? Meld je dan nu aan bij je begeleider of stuur een mail naar: clientenraad@trajectvol.nl

Voor meer informatie zie Koerswijzer nummer 4.

Waarom een cliëntenraad?

De wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstelling bepaalt dat alle organisaties in de gezondheidszorg een Cliëntenraad moeten hebben. Dat geldt dus ook voor Trajectvol.

Wat doet de cliëntenraad?

De Cliëntenraad behartigt de collectieve belangen van de cliënten van Trajectvol. De Cliëntenraad zet zich in om de belangen van de Trajectvol cliënten en hun omgeving te behartigen. Tevens brengt de Cliëntenraad advies uit aan de directie van Trajectvol.

Uit wie bestaat de cliëntenraad?

De Cliëntenraad is per 1 oktober 2012 opgericht en bestaat op dit moment uit 3 personen. Een voorzitter, secretaris, en één lid. Ons streven is om de Cliëntenraad uit te breiden met nog meer leden. Onder het kopje “voorstelronde” stellen wij ons persoonlijk aan je voor.

Wat is er bereikt tot nu toe?

Afgelopen jaar hebben wij als eerste officiële zaken afgerond, waaronder het opstellen van een huishoudelijk reglement. De benoeming door de Raad van Bestuur en een voorzitter en secretaris aanstellen. Vergaderschema samenstellen, de Cliëntenraad komt ongeveer 8 keer per jaar samen. Sinds kort deelnemen (op de achtergrond voor advies) aan de werkgroep van het Trajecthuis.

Wat kan er verwacht worden in 2016?

Het jaarplan 2016 is klaar. Hierin staan onze doelen voor dit jaar. Het hoofdthema is: Wat kunnen wij voor jou betekenen?
Lees hier meer over en andere berichtgeving in het jaarplan 2016

Wij hopen op een mooi jaar waarin de belangen van onze cliënten op de juiste waarde geschat zullen worden.

Heb je vragen, opmerkingen of wil je meer weten over de cliëntenraad stuur dan een mailtje naar: clientenraad@trajectvol.nl

Winneke Ekkel
Voorzitter Cliëntenraad Trajectvol

Bekijk onze nieuwe nieuwsbrief: “Koerswijzer nr. 5” in PDF formaat:

Download: (Koerswijzer05.pdf, Onbekend)

Eerdere koerswijzers:

Download: (Koerswijzer01.pdf, 122KB)
Download: (Koerswijzer02.pdf, 279KB)
Download: (Koerswijzer03.pdf, 324KB)
Download: (Koerzwijser04.pdf, 307KB)

geeft richting