Alle berichten van admin

Keurmerk ISO-9001 is een feit!

ISO_9001_COL_non-embedded

Afgelopen maanden hard gewerkt aan de borging van onze kwaliteit en het resultaat mag er zijn!! In mei het cijfer 9,4 voor onze cliënttevredenheid en nu in november, ons keurmerk ISO-9001.Een prestatie om trots op te zijn.!!!!!

Verplaatsing Officiële opening Smaakvol

Lunchroom Smaakvol heeft besloten de officiële opening te verschuiven naar het voorjaar, dit i.v.m. dat de geplande verbouwingen vertraging hebben opgelopen, omdat de benodigde materialen langere levertijd hebben en dat daarnaast de personele invulling nu pas vorm gaat krijgen waardoor de mensen een langere tijd nodig hebben om alle facetten van de lunchroom eigen te maken.

smaakvol_advertentie

Bron: DeBrug

Uitslag tevredenheidsonderzoek Trajectvol

duimen

De afgelopen maanden zijn er in opdracht van Trajectvol twee tevredenheidsonderzoeken uitgevoerd, om de kwaliteit van de zorg te waarborgen. Het eerste onderzoek, uitgevoerd door Blik op Werk, vroeg cliënten om een oordeel te geven over de dienstverlening, het traject en het uiteindelijke resultaat. Het gemiddelde cijfer dat zij Trajectvol geven is een 7,4. Vooral de hoge beoordeling van de klantvriendelijkheid, de ruimte voor het inbrengen van eigen ideeën en het gevoel serieus te worden genomen vielen binnen het onderzoek erg op.

Het ITS, onderzoeksinstituut van de Radboud Universiteit, heeft daarnaast onderzoek gedaan naar de ervaringen van cliënten met de ambulante zorg van Trajectvol. Hierbij is gekeken naar diverse factoren, zoals het psychisch welbevinden, persoonlijke ontwikkeling, cliëntveiligheid en de kwaliteit van de medewerkers. Het onderzoek laat zien dat cliënten Trajectvol gemiddeld met een 9,2 beoordelen. Met dit cijfer zijn wij natuurlijk zeer tevreden! Onze trajectbegeleiders worden gezien als deskundige medewerkers, die helpen bij de problemen/beperkingen van de cliënt, zich houden aan gemaakte afspraken en goed luisteren. De cliënten worden geholpen bij het leren van nieuwe dingen en voelen zich veilig bij hun trajectbegeleider. Daarnaast komt ook uit het onderzoek naar voren, dat de cliëntenraad meer onder de aandacht moet worden gebracht. Dit aandachtspunt zullen wij de komende periode dan ook meenemen in onze begeleiding.

Trajectvol is verheugd met de twee onderzoeksresultaten, waaruit blijkt dat de visie die wij nastreven ook daadwerkelijk zo door onze cliënten wordt ervaren. Wij zullen dit de aankomende jaren, ook gezien de huidige ontwikkelingen binnen de zorg, proberen te continueren.