res_tal_beg01

Trajectvol is een ISO gecertificeerde zorginstelling die bekend staat als een organisatie die betrokkenheid koppelt aan professionaliteit. We bieden gespecialiseerde begeleiding en dagbesteding op maat. Zorg dichtbij, waarbij zelfregie voorop staat.

Trajectvol is gespecialiseerd in het geven van richting aan mensen met:

  • ASS (Autisme Spectrum Stoornis)
  • AD(H)D (Aandachtstekortstoornis)
  • Psychische beperkingen
  • Psychosociale beperkingen
  • Lichamelijke beperkingen

De trajectbegeleiders bieden ondersteuning richting:

  • Dagbesteding en begeleiding
  • Diagnostiek en behandeling
  • Training en advies
  • Wonen en werken

Het laatste nieuws over Smaakvol & Trajectvol

geeft richting