Trajectvol heeft een vertrouwenspersoon waar je terecht kunt voor zowel ongewenste omgangsvormen als integriteit.

Ongewenste omgangsvormen

Ongewenste omgangsvormen betreffen zaken in de omgang, communicatie en begeleiding die jou hebben gekwetst en tot gevolg hebben dat jij je niet veilig voelt bij jouw begeleider. Het kan gaan over pesten, (seksuele) intimidatie, agressie en geweld en discriminatie.

Integriteit

Integriteit betreft het veilig melden van vermoedens van misstanden. Het gaat om zaken die schade doen aan Trajectvol, bijvoorbeeld: diefstal, machtsmisbruik, schenden van regels, niet integer gedrag.

Hoe gaat de vertrouwenspersoon te werk?

De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en alle ruimte voor je verhaal en emotie.
Alles blijft vertrouwelijk, tenzij het gaat om strafbare feiten waarmee de vertrouwenspersoon in gewetensnood komt.

De vertrouwenspersoon staat naast jou en neemt het probleem niet van jou over.

Jij houdt de regie. De vertrouwenspersoon inventariseert wat voor jou belangrijk is als het gaat om hoe nu verder in deze situatie en bespreekt met jou de ‘mogelijkheden’.
• Samen worden de voor- en nadelen van de ‘oplossingen’ in kaart gebracht.
• Je wordt geholpen een eigen passende keuze te maken.
• De vertrouwenspersoon begeleidt je tijdens dit hele proces.
• En……
• Je mag ook alleen je hart luchten en er verder niets mee doen.

De vertrouwenspersoon voor cliënten is Gerda Geesken en te bereiken via vertrouwenspersoon@trajectvol.nl.

geeft richting