Jaarplan 2016 Cliëntenraad (CR)

Het is weer tijd om een nieuw jaarplan op te stellen. Een aantal punten uit het jaarplan van 2015 zult u ook nu weer terugvinden in het nieuwe jaarplan. Zo blijft het thema dit jaar gehandhaafd.

Het hoofdthema voor dit jaar: ZICHTBAAR WORDEN BIJ ONZE ACHTERBAN, DE CLIËNTEN.

Dit zichtbaar worden is belangrijk omdat u ons dan zal kunnen vinden, ideeën, wensen en op- en aanmerkingen bij ons neer kan leggen (gehoor vinden). Vooral ideeën over hoe wij met elkaar in contact kunnen komen en samen mee kunnen bouwen aan een organisatie waarbij we ons thuis voelen. Ook is het meepraten over en welke zorg de cliënten willen belangrijker geworden door nieuwe wetgeving. In de eerste koerswijzer van dit jaar zullen we proberen u informatie daarover te geven.

In de loop van het jaar wordt er regelmatig overleg gehouden met een vertegenwoordiger van de raad van commissarissen. Daarin willen we met elkaar vooral naar de toekomst van Trajectvol kijken. Ook zijn er afspraken gemaakt over regelmatig overleg t.a.v. een vertrouwenspersoon. In de eerste koerswijzer zullen we u daar meer over vertellen. Nog een overleg ligt op de plank om uitgezet te worden. Wij zouden graag met jullie begeleiders om tafel willen. De cliënten hebben in de eerste plaats vooral met hen te maken. Dus via hen kunnen wij ook contact met u leggen en via hen horen wat u, als cliënt, belangrijk vindt.

De cliëntenraad wil graag goed en vaardig de cliënten vertegenwoordigen. Daarom zal er dit jaar contact gezocht worden met Zorgbelang Brabant. Niet alleen om de cliëntraadsleden vaardiger te maken in het meedenken over hoe zorg vorm gegeven kan worden, maar zeker ook hoe de cliëntenraad uw belangen het best kan behartigen.

Door middel van de nieuwsbrief “De Koerswijzer” brengen wij u zoveel als mogelijk op de hoogte van belangrijke zaken met betrekking tot uw belangen. We zijn namelijk van plan ook dit jaar nogmaals minimaal 2x een nieuwsbrief te maken. De data zullen in de loop van het jaar nader worden bepaald.

Al met al zijn er veel plannen en uiteraard zullen in de loop van het jaar daar nog punten bij komen. Wij zullen u graag op de hoogte houden door de nieuwsbrief en in de nabije toekomst, de website. Mocht het nu ineens gaan kriebelen van ideeën of dat u zin krijgt om mee te willen denken, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Wij hopen dat zowel u als wij een geïnspireerd jaar tegemoet gaan.

Vastgesteld op te Berlicum, 18-02-2016
Mailadres: cliëntenraad@trajectvol.nl

geeft richting